MUDr. Wilbert Recabarren - Medirec s.r.o.

Kuzmányho nábrežie 28
960 01 Zvolen
Firemný telefón: 045 / 520 12 38
IČO: 36707121Informácie o ordinácii MUDr. Wilbert Recabarren - Medirec s.r.o.

CHIRURGICKO - TRAUMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

 

Štandardná liečebno-preventívna starostlivosť v oblasti chirurgie a traumatológie:

 • poskytovanie služieb v oblasti jednodňovej chirurgie
 • vyšetrenia a liečba zlomenín a úrazov
 • detská chirurgia
 • chirurgické zákroky , pred a pooperačná starostlivosť
 • diagnostika a liečba venózneho žilového ochorenia, hlbokej venóznej trombózy, povrchovej varikoflebitídy, diagnostika a liečba periférneho cievneho ochorenia, PAO, arteriálnej trombózy, stenozy, diagnostika a liečba lymphedému, vazoneurozy, podávanie vazodilatačných infúzií.

 

Ambulantné ošetrenie zlatej žily prístrojom HEMORON.

Jedná sa o neoperačné ošetrenie zlatej žily (hemoroidov) aplikáciou jednosmerného prúdu do jej vyživovacích ciev. Pôsobením prúdu dochádza na princípe odparenia živého tkaniva (vaporizácia) k podstatnému zlepšeniu až ústupu ťažkostí pacienta. S odstupom času nastupujú v mieste aplikácie morfologické zmeny, zaručujúce dlhodobý priaznivý efekt hemoronizácie. Bezbolestnosť, nevyžaduje PN, klient je hneď po výkone schopný normálnej dennej činnosti,bez komplikácií ako je infekcia, krvácanie, jazvenie a podobné, rýchly účinok hlavne pri krvácaní, ale aj pri pocitoch bolesti, tlaku a svrbenia. 96% úspešnosť.

 

Chirurgické vyšetrenie pri akútnych a chronických ťažkostiach:

 • odstráňovanie novotvarov/znamienok, bradavíc
 • korekčné operácie pooperačných jaziev
 • excízie a extrirpácie kožných, podkožných a svalových tumorov
 • operácie vrastených nechtov
 • operácie Dupuytrenovej kontraktúry
 • operácie syndrómu karpálneho kanála
 • operácie rektálnych polypov
 • okolooperačný manažment (indikácie, predoperačná príprava, pooperačná starostlivosť a dispenzarizácia)
 • odborné chirurgické posudky a administratíva

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

Lekár - MUDr. Wilbert Recabarren

Sestrička - Nina Ďurišová

zdravotnícky asistent -  Miroslava Melicherčíková

Kde nás nájdete?